Tussen Raadhuis (waar besluiten worden genomen), Kroeg (waar coalities worden gesmeed), Huiskamer (waar mensen kwetsbaar mogen zijn) en Clubgebouw (waar het eigen gelijk wordt omarmd) staat de Beschouwburg.

De Beschouwburg is een zeer specifieke plek die uitnodigt tot beschouwing. Een plek waar beschouwing en indringende beleving van persoonlijke ervaringen bij elkaar komen. Een Beschouwburg voedt het gesprek, in de hoop dat dit doorklinkt in huiskamer, clubgebouw, kroeg en raadhuis.

Download de brochure

AANGRIJPEND SCHOUWSPEL

In onze taal horen de woorden ‘beschouwing’ , ‘schouwspel’ en ‘schouwburg’ etymologisch bij elkaar. Dat geldt al vanaf de klassieke oudheid. De ‘theooros’ nam deel aan een religieus (‘theos’ = god) schouwspel en verhaalde daarover bij terugkeer. Van daaruit ontwikkelden zich de begrippen ‘theorie’ en ‘theater’: de theorie als interpretatie van het aanschouwde; het theater als de plaats waar het aangrijpende schouwspel vorm wordt gegeven.

WAT WORDT AANSCHOUWT?

In een Beschouwburg zitten de mensen in een amfitheater en aanschouwen een binnenkring. Daar worden zij aan het denken gezet via poëtische, muzikale of kunstzinnige intermezzo’s behorende bij indringende getuigenissen.
Elke getuigenis is de aanleiding tot een gesprek in de binnenring en reflectie in de buitenring.

Inzicht in plaats van oplossen

De beschouwburg lost geen vraagstuk, problematiek of tegenstelling op. De Beschouwburg laat de deelnemers ontdekken door bij zichzelf te rade te gaan. De Beschouwburg geeft inzicht in achtergronden, overwegingen en begrip.

VOOR WIE

De beschouwburg lost geen vraagstuk, problematiek of tegenstelling op. De Beschouwburg laat de deelnemers ontdekken door bij zichzelf te rade te gaan. De Beschouwburg geeft inzicht in achtergronden, overwegingen en begrip.

De Beschouwburg: Hier & Nu

De beschouwburg is een gebeuren. Het vindt op dat moment plaats. Achteraf verhalen de deelnemers erover, zoals destijds de theooros. Er vinden dan ook geen opnames plaats, streaming en verslaglegging. De Beschouwburg maak je mee.

WAT GEBEURT ER?

Het programma van de Beschouwburg wordt door ons, samen met betrokkenen voorbereid. Een programma wordt gemaakt waarin de juiste getuigenissen worden gegeven afgewisseld met passende intermezzo’s. Wij verzorgen de gespreksvoering met de sprekers (de binnenkring) en de aanwezigen in de buitenkring.

LOCATIE DE BESCHOUWBURG

De Beschouwburg kan op iedere locatie gehouden worden. De setting is modulair en kan zowel binnen als buiten geplaatst worden. In grote en kleine omvang. De Beschouwburg voorzien wij van de audiovisuele techniek die nodig is en eventueel overkappen we de Beschouwburg met een stretchtent.

WILT U EEN BESCHOUWBURG?

Wij voeren een voorbereidingsgesprek met u over welk vraagstuk u een Beschouwburg wil en met welke betrokkenen. Vervolgens doen wij u een voorstel over de inhoud van de beschouwburg (programma, intermezzo’s en voorbereiding), de setting (Locatie, voorzieningen en aankleding) en een kostenraming.

De Beschouwburg is een unieke samenwerking tussen Het nieuwe Trivium en het Ideeëntheater van Sense Events.

CONTACT

BENT U NIEUWSGIERIG? ZIET U TOEPASSINGEN? BENT U ENTHOUSIAST? NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP.

Neem contact op